Telemarketing verder aan banden gelegd

Telemarketing verder aan banden gelegd

Organisaties die via telemarketing een aanbod willen doen aan natuurlijke personen, moeten daarvoor binnenkort eerst toestemming krijgen. In het voorgestelde opt-in-systeem zijn ongevraagde telefonische spraakoproepen met commerciële, ideële of charitatieve doeleinden anders niet langer toegestaan.
Het kabinet wil ook telemarketing richting bestaande klanten beperken, door een maximale termijn vast te stellen waarbinnen nog contact mag worden opgenomen voor een nieuw aanbod.