Kroniek Reclamerecht 2018

Kroniek Reclamerecht 2018

Op wetgevingsgebied geen groot nieuws in 2018, maar eerder de afwachting van ontwikkelingen op het gebied van het auteurs- en octrooirecht in 2019, waaronder de omstreden Richtlijn Auteursrecht in de digitaal eengemaakte markt. Wat rechtspraak betreft valt er wel veel te melden. Zo kwam het EHRM met een interessante uitspraak over de verhouding tussen de vrijheid van meningsuiting en de uitingsvrijheid van de adverteerder.