De modernisering van het Nederlands procesrecht in het licht van big data

De modernisering van het Nederlands procesrecht in het licht van big data

Nu steeds meer processen binnen de overheid data-gedreven zijn, is het belangrijk een aantal aanpassingen te doen in recht en beleid. Tot nu toe is met name aandacht besteed aan de bescherming van materiële rechten van burgers. Zo introduceerde de AVG nieuwe privacyrechten. Maar minstens even belangrijk is aandacht voor de toegang tot het recht en principes van procedurele rechtvaardigheid. Het procesrecht kenmerkt zich momenteel door een sterke focus op de bescherming van belangen van individuele rechtssubjecten in concrete omstandigheden van een geval. Echter, hoe groter de dataverwerkingsprocessen en hoe algemener de verzamelde gegevens, des te moeilijker zal het zijn voor een individu om zijn belang concreet te maken.
In deze studie wordt bekeken welke aanpassingen voor inbedding van Big Data in de publieke sector kunnen zorgen, waarbij maatschappelijke belangen worden gewaarborgd, belanghebbenden op effectieve wijze hun recht kunnen blijven halen en aan procesrechtelijke randvoorwaarden voldaan wordt.