Cyberincidenten: wat mag van de verzekerde verwacht worden om schade te beperken?

Cyberincidenten: wat mag van de verzekerde verwacht worden om schade te beperken?

De voortschrijdende digitalisering zorgt voor nieuwe verzekeringsproducten, zoals de cyberverzekering. Net als bij traditionele verzekeringen heeft de verzekerde ook in het kader van de cyberverzekering een eigen verantwoordelijkheid om schade te voorkomen en te beperken. Bij gebrek aan duidelijke standaarden op het gebied van cybersecurity is deze open norm in een digitale context echter moeilijk te duiden. In deze bijdrage wordt onderzocht hoe in de context van de cyberverzekering invulling kan worden gegeven aan de eigen schuld en bereddingsplicht als verzekeringsrechtelijke leerstukken.