Offline streaming copies zijn thuiskopieŽn in zin van artikel 16c Auteurswet

Offline streaming copies zijn thuiskopieën in zin van artikel 16c Auteurswet

Offline opgeslagen werken uit (legale) streaming abonnementen zijn terecht meegenomen in de thuiskopieheffing. Eventuele toestemming voor gebruik heeft geen invloed op billijke compensatie en dat gebruiksmogelijkheden van offline streaming copies zijn beperkt, maakt niet dat er geen sprake meer is van reproducties die worden gemaakt voor privégebruik.