Vallen IP- en e-mailadressen onder 'naam en adresgegevens'?

Vallen IP- en e-mailadressen onder 'naam en adresgegevens'?

IE-rechthebbenden hebben tijdens een gerechtelijke procedure recht op verstrekking van naam en adres van inbreukmakers. De vraag die voorligt is of e-mailadressen, IP-adressen en telefoonnummers onder 'naam en adres' vallen. De advocaat-generaal bij het Hof van Justitie EU vindt van niet—maar er zitten flink wat gaten in zijn redenering.