Hoeven online dienstverleners hun e-mail niet langer op de website te vermelden?

Hoeven online dienstverleners hun e-mail niet langer op de website te vermelden?

De rechtbank heeft zich in een zaak tussen de ACM en Netflix uitgesproken over de interpretatie van artikel 3:15d lid 1 sub b BW, waarin staat dat online dienstverleners aan afnemers onder meer gegevens moeten verschaffen "die een snel contact en een rechtstreekse en effectieve communicatie met de dienstverlener mogelijk maken, met inbegrip van diens elektronischepostadres".
Daar waar de meesten zullen concluderen dat de bewoording van deze informatieplicht inhoudt dat een e-mailadres op de website van de dienstverlener moet worden vermeld en het Europese Hof de term 'elektronischepostadres' in het verleden als synoniem voor e-mailadres lijkt te hebben gehanteerd, denkt de Nederlandse rechter daar anders over.