Misleidende reclame tijdens corona

Misleidende reclame tijdens corona

Drie voorbeelden van misleidende reclame gedurende de coronacrisis:
- een reisaanbieder ging de mist in met de zinsnede 'gegarandeerd vertrek';
- een vitamineboer mag geen gezondheidsclaims doen met de slogan 'geef je weerstand een boost tegen het coronavirus', en
- de stelling van een saunahandelaar dat zijn infraroodsauna's een heilzame werking zouden hebben is eveneens misleidend.
Een toegevoegde disclaimer waarin staat dat de handelaar geen wetenschapper is en slechts 'gelooft' in de werking, doet daar niet aan af.