Ter hand stellen verzekeringsvoorwaarden niet geldig middels een link naar een webpagina

Ter hand stellen verzekeringsvoorwaarden niet geldig middels een link naar een webpagina

De Geschillencommissie financiële dienstverlening heeft geoordeeld dat het ter hand stellen van de verzekeringsvoorwaarden door middel van een linkje in de bevestigings-e-mail of op de website bij de aanvraag van de verzekering niet altijd voldoende is.
De commissie komt tot dit oordeel door aansluiting bij Europese wetgeving en jurisprudentie van het HvJ EU te zoeken. Kort gezegd volgt daaruit dat wanneer een verzekeringsovereenkomst elektronisch wordt gesloten, de verzekeringsvoorwaarden op een duurzame drager dienen te worden verstrekt. Daarvan is alleen sprake wanneer de verzekeringsvoorwaarden kunnen worden opgeslagen, de inhoud van de verzekeringsvoorwaarden nadien niet eenzijdig kan worden gewijzigd en deze voorwaarden gedurende een passende termijn ongewijzigd toegankelijk zijn.