Geen betaling vanwege onduidelijke bestelknop

Geen betaling vanwege onduidelijke bestelknop

Een loot aan de tak van 'bestelknopjurisprudentie'. De knop op de website in kwestie voldeed niet aan het vereiste van artikel 6:230v lid 3 BW, dat stipuleert dat bestelknoppen gepaard dienen te gaan met een duidelijke en ondubbelzinnige mededeling dat met het aanklikken een betalingsverplichting tot stand komt. Het feit dat de overeenkomst vr het Fuhrmann-arrest werd gesloten, doet daar niet aan af.