Gebruik van AI-technologie door rechters

Gebruik van AI-technologie door rechters

De Consultative Council of European Judges van de Raad van Europa publiceerde een Opinie over de kansen die kunstmatige intelligentie de rechtspraak biedt en de rechtsstatelijke dilemma's die dit met zich meebrengt. De ontwikkelingen vragen om een rechtspraakcultuur die rechters weerbaar maakt tegen verleidingen en bedreigingen van AI-technologie.