HvJ EU: ruim baan voor handel in tweedehands software

HvJ EU: ruim baan voor handel in tweedehands software

In een baanbrekende uitspraak stelt het HvJ EU dat kopers van tweedehands software een wettelijk gebruiksrecht hebben. Een licentiecontract met de softareleverancier is daarvoor niet noodzakelijk. Dit geldt zowel voor software die is aangeschaft op een drager (zoals DVD), als software die is gedownload.