Onbewust schenden van auteursrecht komt voor rekening en risico schender

Onbewust schenden van auteursrecht komt voor rekening en risico schender

Een vrouw neemt een deel van een ANP-foto over en stelt dat een medewerker van ANP daar geen bezwaar tegen had. De rechter stelt evenwel dat het feit dat zij niet wist dat zij zodoende auteursrechten schond, voor haar rekening en risico komt. Zij had onderzoek behoren te doen naar de herkomst van de foto en vervolgens toestemming moeten verkrijgen van de rechthebbende.