Auteursrechten verplicht over naar de aanbestedende dienst?

Auteursrechten verplicht over naar de aanbestedende dienst?

Het Gerechtshof Den Haag gaf inzicht in de mogelijkheden voor een aanbestedende dienst om auteursrechten op te eisen. De Staat had in deze zaak een aanbesteding uitgeschreven voor het verwerken van (satelliet)radardata tot deformatiekaarten (om beweging van de bodem en deformatie van infrastructuur statistisch te schatten). Op de aanbestede opdracht waren de ARVODI-voorwaarden van toepassing waarin staat dat alle auteursrechten ten aanzien van de resultaten van de opdracht aan de Staat moeten worden overgedragen. De Staat wilde de resultaten vervolgens ook openbaar maken—tot ongenoegen van de inschrijver op de aanbesteding.