Intellectueel eigendom & aanbestedingen

Intellectueel eigendom & aanbestedingen

De overheid als opdrachtgever heeft zelden behoefte aan het zelf vestigen of overgedragen krijgen van een industrieel recht (octrooi-, modellen- of merkenrecht). In de algemene voorwaarden van de overheid worden deze rechten dan ook niet standaard overgedragen, maar is het een optie in de van toepassing zijnde overeenkomsten die zo nodig kan worden toegevoegd. Als een opdrachtnemer wel aanspraak maakt op een industrieel recht moet een opdrachtgever hier niet door beperkt worden in zijn handelen met betrekking tot de resultaten van een opdracht. De opdrachtgever verzoekt daarom in de regel om een licentie. Voor auteurs- en databankenrechten ligt dat anders; daar wordt in de regel wel voor overdracht aan de aanbestedende overheidsinstantie gekozen.