Grondrechtenafwegingen in het auteursrecht

Grondrechtenafwegingen in het auteursrecht

Dit artikel richt zich op de verschillende wijzen waarop grondrechten het auteursrecht beïnvloeden. De bijdrage tracht inzichtelijk te maken hoe grondrechten kunnen doorwerken in het nationale recht en wat de consequenties daarvan zijn voor het auteursrecht en de handhaving daarvan. Daarbij wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de rechtspraak over het rechterlijk bevel tegen tussenpersonen, omdat op dat gebied de invloed van grondrechten het sterkst naar voren komt.