Winkelinterieurs komen te zeer overeen: inbreuk op auteursrecht

Winkelinterieurs komen te zeer overeen: inbreuk op auteursrecht

Een schoenenwinkel in Antwerpen heeft een inrichting die naar mening van een Nederlandse schoenwinkelketen te zeer overeenkomt met een door haar ontworpen winkelinterieur. Er zijn voldoende creatieve keuzes gemaakt bij het ontwerp van dat interieur en de vormgeving is niet gangbaar in het vormgevingserfgoed. Zodanige overeenstemming tussen beide interieurs wordt geconstateerd, dat sprake is van een inbreuk. De vordering op grond van slaafse nabootsing faalt echter, nu deze onvoldoende is onderbouwd.