Rechterlijke bevoegdheid bij online merkinbreuk

Rechterlijke bevoegdheid bij online merkinbreuk

Het Europese Hof van Justitie heeft in het arrest AMS Neve uitleg gegeven over de rechterlijke bevoegdheid bij online merkinbreuken. Centraal staat de vraag wat de 'lidstaat waar de inbreuk heeft plaatsgevonden' is. Wanneer een onderneming is gevestigd in lidstaat A en daar inbreukmakende producten te koop aanbiedt op een website die is gericht op kopers in lidstaat B, is de rechtbank in lidstaat B dan bevoegd om kennis te nemen van de vordering wegens merkinbreuk? Ja, aldus het Hof.