Het verschil tussen nietigheid en vernietigbaarheid in de Rijksoctrooiwet

Het verschil tussen nietigheid en vernietigbaarheid in de Rijksoctrooiwet

In het octrooirecht lijkt niet te worden erkend dat er een verschil bestaat tussen nietigheid en vernietigbaarheid. Dit leidt tot juridisch onduidelijke situaties. Zo heeft deze uitwisselbaarheid in de praktijk geleid tot de mogelijkheid van het nietigheidsverweer, terwijl het voeren van een dergelijk verweer helemaal niet kan leiden tot de conclusie dat een octrooi nietig is.