Inbreuk op auteursrechten leidt niet tot ontbinding arbeidsovereenkomst

Inbreuk op auteursrechten leidt niet tot ontbinding arbeidsovereenkomst

Een bedrijf verwijt een werknemer dat hij gebruik heeft gemaakt van gegevensódata, modellen en toolsówetende dat daarop het auteursrecht rust van een derde. In zijn functie als senior onderzoeker had hij daarover mededeling moeten doen, zodat werkgever toestemming voor gebruik van de gegevens had kunnen verkrijgen, of het gebruik ervan had kunnen tegengaan. Omdat hij dit heeft nagelaten, is hij tekortgeschoten in verplichtingen op grond van zijn arbeidsovereenkomst. De tekortkomingen in de nakoming zijn naar oordeel van de rechter niet ernstig genoeg om ontbinding van de arbeidsovereenkomst te rechtvaardigen.