Bent u zich bewust van de arbitrageclausule?

Bent u zich bewust van de arbitrageclausule?

De Rechtbank Rotterdam heeft een uitspraak gedaan waarin de vraag aan de orde kwam of partijen arbitrage waren overeengekomen. De keuze voor arbitrage was opgenomen in algemene voorwaarden (in casu de Fenexvoorwaarden). Partijen zijn zich vaak niet voldoende bewust van het in de voorwaarden opgenomen arbitraal beding en de vereisten die daaraan worden gesteld. Dit brengt onnodige kosten en risico's met zich mee.