Muziek in audio-visuele productie geen 'fonogram'?

Muziek in audio-visuele productie geen 'fonogram'?

Het Hof van Justitie heeft in de zaak Atresmedia/Agedi bepaald dat een geluidsopname zijn status als 'fonogram' verliest, wanneer deze wordt opgenomen in een audio-visueel werk. De uitspraak lijkt verstrekkende gevolgen te hebben voor de praktijk.