Wanneer is sprake van een misleidende verpakking?

Wanneer is sprake van een misleidende verpakking?

Krijgt de gemiddelde consument de indruk dat de verpakking volledig is gevuld met bosbessen als er op staat: Doosjevol? Daarbij moet naar de vermoedelijke verwachting van de consument gekeken worden. Albert Heijn voerde aan dat 'doosjevol' alleen op de verpakking zelf slaat. Dit verweer wordt verworpen. Het woord 'doosjevol' bestaat niet in het Nederlands. Door deze samenstelling van 'doosje' en 'vol' te gebruiken, zal de consument de aanduiding van het product interpreteren als een 'doosje vol blauwe bessen', hetgeen kan worden opgevat dat het doosje, voor zover redelijkerwijs mogelijk, volledig is gevuld met blauwe bessen, aldus de uitspraak.