Portretrecht werknemer ten gunste van werkgever

Portretrecht werknemer ten gunste van werkgever

Centraal in de onderhavige zaak staat de vraag of Coolblue met het gebruik van het portret van eiser op haar bestelbussen en beeldmateriaal van eiser in een promotievideo inbreuk heeft gemaakt op diens portretrecht, dan wel heeft gehandeld in strijd met de AVG. Geoordeeld wordt dat er geen sprake is van een inbreuk noch van ander onrechtmatig handelen.