Werkgeversauteursrecht in het wetenschappelijk onderwijs

Werkgeversauteursrecht in het wetenschappelijk onderwijs

De werkgroep Werkgeversauteursrechten van de gezamenlijke universiteiten heeft het beleid met betrekking tot het werkgeversauteursrecht onder de loep genomen. Beoordeeld is of Nederlandse universiteiten tot een uniform beleid kunnen komen met betrekking tot auteursrechten op door hun medewerkers vervaardigd werken. Uit het onderzoeksrapport volgt dat het niet haalbaar is om het beleid van universiteiten op korte termijn gelijk te trekken. Dat betekent dat universiteiten vooralsnog verschillende standpunten innemen over de vraag of auteursrechten op bepaalde wetenschappelijke werken aan de universiteit toekomen, of aan de auteur.