De ladder voor duurzame verstedelijking: nieuwe stedelijke ontwikkeling?

De ladder voor duurzame verstedelijking: nieuwe stedelijke ontwikkeling?

Of sprake is van een nieuwe stedelijke ontwikkeling – en dus de ladder voor duurzame verstedelijking moet worden toegepast – lijkt met name afhankelijk van de vraag of sprake is van nieuwe planologische mogelijkheden. Daarbij is ook van belang of wordt voorzien in een functieverandering en nieuwe bebouwing.