Economische belangen geen weigeringsgrond omgevingsvergunning milieu

Economische belangen geen weigeringsgrond omgevingsvergunning milieu

Een bedrijf dat activiteiten verricht die invloed hebben op het milieu, moet in bepaalde gevallen een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu aanvragen. Spelen economische belangen van derden bij het proces van vergunningverlening eigenlijk een rol? Recent oordeelde de Rechtbank Limburg dat economische belangen niet vallen onder het belang van de bescherming van het milieu en dat op grond hiervan de omgevingsvergunning niet kan worden geweigerd.