Het relativiteitsvereiste, de Nbw en de Wro

Het relativiteitsvereiste, de Nbw en de Wro

Regelmatig verschijnen er uitspraken over het relativiteitsvereiste, zoals dat sinds 1 januari 2013 in artikel 8:69a Awb is opgenomen. Onlangs deed de Afdeling hierover twee interessante uitspraken, en wel binnen het kader van de Natuurbeschermingswet respectievelijk de Wet ruimtelijke ordening.