Ontwikkelingen ruimtelijke ordeningsrecht 2014

Ontwikkelingen ruimtelijke ordeningsrecht 2014

Deze bijdrage bevat een gethematiseerde selectie van uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak over het ruimtelijke ordeningsrecht in 2014. Wat regelgeving betreft komen aan de orde het Besluit in verband met het permanent worden van de Crisis- en herstelwet, de laatste tranches van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet en wijzigingen in het Besluit ruimtelijke ordening.