Stichting belanghebbende bij vergunning voor hek bij homo-ontmoetingsplaats?

Stichting belanghebbende bij vergunning voor hek bij homo-ontmoetingsplaats?

Er werd een hekwerk geplaatst bij een homo-ontmoetingsplaats (HOP), waardoor deze minder makkelijk toegankelijk is. Een stichting die streeft naar het openhouden van HOPs tekende bezwaar aan. De rechtbank achtte de stichting niet-ontvankelijk. Het in de statuten genoemde begrip 'homo-ontmoetingsplaats' zou namelijk niet objectief begrensd zijn. De Raad van State is een andere mening toegedaan.