Kortere weg naar perceel is een redelijk belang bij uitoefening erfdienstbaarheid

Kortere weg naar perceel is een redelijk belang bij uitoefening erfdienstbaarheid

De eigenaar van het heersende erf kan een redelijk belang hebben bij de uitoefening van een erfdienstbaarheid van weg als hij daardoor een kortere afstand tot zijn perceel behoeft af te leggen dan hij anders zou moeten afleggen. Dat geldt ook als de omweg die hij zonder de erfdienstbaarheid zou moeten maken, kort is en in korte tijd kan worden afgelegd.