Eigen schuld bij planschade? Afdeling neemt dit niet te snel aan

Eigen schuld bij planschade? Afdeling neemt dit niet te snel aan

In deze uitspraak staat (onder andere) de vraag centraal of de verzoeker om planschade verweten kon worden eigen schuld te hebben aan het ontstaan van de (plan)schade, doordat zij zich bereid heeft getoond om aan de plannen van een projectontwikkelaar mee te werken. De Afdeling, zo blijkt duidelijk uit deze uitspraak, neemt niet te snel aan dat sprake is van eigen schuld.