Planregels uitgelegd: één is niet één, maar twee of meer?

Planregels uitgelegd: één is niet één, maar twee of meer?

Eén is niet één, maar twee of meer betreft een we­­­­­zenlijk on­der­deel van het ruimtelijke ordenings­recht, te weten de grammaticale uitleg van de plan­­regels bij een bestemmingsplan en de daarbij door de planwetgever te gebruiken richtsnoe­ren. Dit heeft soms verstrek­kende plano­lo­­gische consequenties, met rechtsonzekerheid tot gevolg.