Belanghebbendheid toekomstige grondeigenaren en de Dienstenrichtlijn

Belanghebbendheid toekomstige grondeigenaren en de Dienstenrichtlijn

Er is opnieuw een puzzelstukje op zijn plaats gevallen voor hoe overheden detailhandel via brancheringsregels kunnen reguleren. De Afdeling oordeelde dat een regeling die nieuwe detailhandel buiten stads- en bestaande winkelcentra verbiedt, in principe door de beugel kan. De provincie mag ook optreden om gemeenten aan die regeling te houden. Toch moet de provincie nieuwe besluiten nemen. Als de provincie wil ingrijpen in bestemmingsplannen van gemeenten, moeten daarbij alle belangen zorgvuldig worden afgewogen—evenals het feit dat de ontheffingsmogelijkheid op de regels vanwege de Europese Dienstenrichtlijn ruim moet worden opgevat.