Berekening geleden inkomensschade bij nadeelcompensatie: hoe ook alweer?

Berekening geleden inkomensschade bij nadeelcompensatie: hoe ook alweer?

Ondernemers kunnen onevenredig getroffen worden door rechtmatige overheidsmaatregelen. Wanneer dergelijke schade boven het normale maatschappelijke risico uitstijgt, kan dat een grond zijn voor toekenning van nadeelcompensatie. Hoe geleden inkomensschade bij nadeelcompensatie ook alweer berekend moet worden, verheldert deze uitspraak.