Raad van State zet streep door voorbeeldproject Omgevingswet

Raad van State zet streep door voorbeeldproject Omgevingswet

Zaanstad wil op een voormalig defensieterrein duizend woningen bouwen. De nieuwe woonwijk zou komen te liggen binnen de geluidszone van een industrieterrein en een haven. Om de woningbouw toch mogelijk te maken, wilde de gemeente de zogenoemde 'zeehavennorm' toepassen. Daarmee zou het mogelijk worden om woningen te bouwen met een maximale geluidsbelasting. De Raad van State gaat daar niet mee akkoord.