Milieudefensie verliest hoger beroep over schonere lucht

Milieudefensie verliest hoger beroep over schonere lucht

Volgens Milieudefensie moet Nederland voldoen aan milieunormen die de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) hanteert. Die normen schrijven voor hoe veel fijnstof en stikstofdioxide maximaal in de lucht mogen voorkomen. Deze normen gaan verder dan de eisen die nu in de Nederlandse wet staan en die zijn voorgeschreven door Europa. Milieudefensie vindt dat de Staat maatregelen moet nemen om te voldoen aan de strengere WHO-normen. Het hof is het daar niet mee eens.