Exceptieve toetsing van een co÷rdinatiebesluit

Exceptieve toetsing van een coördinatiebesluit

Op grond van artikel 3.30 Wro kunnen besluiten gecoördineerd worden voorbereid. Tegen het besluit om deze coördinatieregeling toe te passen staat geen zelfstandig beroep open. Middels exceptieve toetsing kan over dit besluit toch een oordeel van de bestuursrechter worden verkregen.
Deze uitspraak is een voorbeeld van exceptieve toetsing van een coördinatiebesluit. Door een aantal belanghebbenden was beroep ingesteld tegen het bestemmingsplan en de daarmee gecoördineerd voorbereide omgevingsvergunning. De belanghebbenden stellen dat ten onrechte de coördinatieregeling is toegepast.