Meer ruimte voor het vertrouwensbeginsel in het omgevingsrecht

Meer ruimte voor het vertrouwensbeginsel in het omgevingsrecht

Wanneer kunnen uitlatingen van een ambtenaar het gerechtvaardigde vertrouwen wekken dat het overheidsorgaan geen herstelsanctie (zoals een dwangsom of bestuursdwang) zal opleggen? Staatsraad-advocaat-generaal Wattel bracht in maart 2019 een conclusie uit, waarin hij drie stappen uiteenzette die de bestuursrechter moet doorlopen als hij moet beoordelen of door (of namens) een overheidsorgaan vertrouwen is gewekt en, zo ja, of dan toch een herstelsanctie mag worden opgelegd.
De Afdeling bestuursrechtspraak past die drie stappen in de onderstaande uitspraken toe en komt in de ene zaak (Amsterdamse dakkapel) tot de conclusie dat het beroep op het vertrouwensbeginsel slaagt. In de andere zaak doorstaat het beroep op het vertrouwensbeginsel de stappentest echter niet.