Grens aan duurzaamheidseisen aan bedrijven via zorgplicht of milieuvergunning

Grens aan duurzaamheidseisen aan bedrijven via zorgplicht of milieuvergunning

De Raad van State overweegt dat geen vergunningvoorschriften kunnen worden opgelegd tot het maken van een besparingsplan voor een geheel vervoerstraject van en naar de inrichting. Deze milieugevolgen kunnen namelijk niet worden toegerekend aan de inrichting: niet op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht–en daarmee ook niet op basis van de algemene zorgplicht ingevolge de Wet milieubeheer. Hiermee stelt de Afdeling een grens aan de ruime invulling van de zorgplicht die bestuursorganen hanteren als grondslag om duurzaamheidseisen op te leggen aan bedrijven. Een belangrijke uitspraak voor de milieupraktijk.