Nieuwe koers Raad van State over meten van emissies en meetonzekerheden

Nieuwe koers Raad van State over meten van emissies en meetonzekerheden

Een voor de praktijk ingrijpende uitspraak over controles van emissie-eisen. De Afdeling geeft, anders dan in eerdere uitspraken, aan dat alleen de werkelijke meetonzekerheid op de gemeten emissiegrenswaarde mag worden afgetrokken. Indien méér wordt afgetrokken, betekent dat in feite een grotere uitstoot.