Vergunningaanvraag zonnepark vereist beheer- en beplantingsplan

Vergunningaanvraag zonnepark vereist beheer- en beplantingsplan

De Rechtbank Gelderland heeft een vergunning voor een zonnepark vernietigd, omdat er geen beheer- en beplantingsplan bij zat. De gemeente en de vergunningaanvrager wilden dat onderwerp in een onderlinge overeenkomst regelen, maar dat leidt volgens de rechtbank tot rechtsonzekerheid. Omwonenden kunnen dan namelijk niet vragen om bestuursrechtelijk optreden wanneer het beheer- en beplantingsplan niet wordt nageleefd, of wanneer zon plan überhaupt niet wordt opgesteld.