Schade door uitvoering bestemmingsplan: planschade of nadeelcompensatie?

Schade door uitvoering bestemmingsplan: planschade of nadeelcompensatie?

Een eigenares van een woning had bij het gemeentebestuur een verzoek om planschade én nadeelcompensatie ingediend. De Raad van State oordeelt dat uitvoeringsschade niet valt binnen het bereik van de planschaderegeling, omdat de schade niet kan worden aangemerkt als een rechtstreeks gevolg van het bestemmingsplan.
De schade kan echter wél worden toegerekend aan uit het bestemmingsplan voortvloeiende besluiten en uitvoeringshandelingen. Dit deel van het verzoek had dan ook in behandeling genomen moeten worden als een verzoek om nadeelcompensatie.