Schadeloosstelling op grond van Belemmeringenwet Privaatrecht omvat ook planschade

Schadeloosstelling op grond van Belemmeringenwet Privaatrecht omvat ook planschade

Een zeldzame en belangrijke uitspraak over de schadeloosstelling die moet worden betaald indien een gedoogplicht wordt opgelegd op grond van de Belemmeringenwet Privaatrecht. De Hoge Raad overweegt dat de volledige schadeloosstelling ook planschade omvat.