De aanmaning: jurisprudentieoverzicht invordering van verbeurde dwangsommen

De aanmaning: jurisprudentieoverzicht invordering van verbeurde dwangsommen

De bevoegdheid van een bestuursorgaan om verbeurde dwangsommen in te vorderen verjaart door verloop van één jaar na de dag waarop de dwangsom is verbeurd. De aanmaning stuit evenwel de lopende verjaringstermijn. Uit de rechtspraak blijkt dat zich vele complicaties kunnen voordoen bij de invordering van verbeurde dwangsommen. In dit artikel wordt ingegaan op recente rechtspraak over de aanmaning.