Wat is 'overmatige hinder' van houtstook?

Wat is 'overmatige hinder' van houtstook?

Omwonenden ervaren regelmatig hinder van het stoken van vuurkorven en open haarden. Maar wanneer is deze hinder 'overmatig'? Joost mag het weten: gemeenten zijn in elk geval wat de Raad van State betreft niet gehouden om beleid vast te stellen waarin wordt omschreven wanneer daarvan sprake is.
Maar hoe kan een gemeente in het vervolg het beste omgaan met dit soort gevallen? De rechtbank liet dit uitzoeken door de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StAB). De StAB komt met een voorstel om op te treden tegen de overlast van houtkachels door eerst voor te lichten, dan de situatie ter plekke te beoordelen en uiteindelijk een berekening van de geuruitstoot te maken. De rechtbank neemt deze methodes niet zomaar over. Wel oordeelt de rechtbank dat de methodes en de norm voor geuruitstoot van de StAB verder kunnen worden uitgewerkt.