Verkeerd aanbieden huishoudelijk afval leent zich goed voor uitleg overtreder-begrip

Verkeerd aanbieden huishoudelijk afval leent zich goed voor uitleg overtreder-begrip

In deze zaak spelen vanuit bestuursrechtelijk perspectief twee onderwerpen een rol, te weten de vraag of de gemeente de beslistermijn heeft overschreden en de vraag of degene die een boete wegens het verkeerd aanbieden van huishoudelijk afval heeft gekregen, maar stelt het afval niet zelf op de betreffende plek te hebben gezet, als overtreder kan worden aangemerkt. De Afdeling beantwoordt beide vragen bevestigend.