Wetsvoorstel wijziging Awb i.v.m. het nieuwe omgevingsrecht en nadeelcompensatierecht

Wetsvoorstel wijziging Awb i.v.m. het nieuwe omgevingsrecht en nadeelcompensatierecht

Dit wetsvoorstel staat in het teken van twee belangrijke stelselwijzigingen: de bundeling en uniformering van het omgevingsrecht door middel van de nieuwe Omgevingswet en de codificatie en harmonisatie van het nadeelcompensatierecht via de Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten. De stelselwijzigingen in het omgevingsrecht en het nadeelcompensatierecht hangen deels met elkaar samen: hoofdstuk 15 van de Omgevingswet bevat een specifiek op het omgevingsrecht toegesneden nadeelcompensatieregeling, die enkele aanvullende regels bevat ten opzichte van de algemene regeling over nadeelcompensatie van titel 4.5 Awb. Dit wetsvoorstel beoogt op dit punt afstemming tussen de Awb en de nieuwe Omgevingswet te bewerkstelligen.