Wabo en milieu: enkele ontwikkelingen in 20182019

Wabo en milieu: enkele ontwikkelingen in 20182019

Een overzicht van jurisprudentie over de Wabo en het milieu in de periode maart 2018 tot maart 2019. Uitspraken over procedurele aspecten ten aanzien van een omgevingsvergunning voor milieu, de reikwijdte van de omgevingsvergunning voor milieu, het beoordelingskader (in het bijzonder gezondheid) en het wijzigen en intrekken van de omgevingsvergunning voor milieu passeren de revue.