Opeenvolgende handhavingsbesluiten: telkens nagaan of sprake is van overtreding

Opeenvolgende handhavingsbesluiten: telkens nagaan of sprake is van overtreding

Ook de Raad van State heeft het niet altijd bij het rechte eind. Dat kan ertoe leiden dat een inhoudelijk onjuist besluit formele rechtskracht krijgt. Bij handhavingsbesluiten ligt dat genuanceerder, zoals blijkt uit deze uitspraak waarin een last onder dwangsom en een daarop gebaseerd invorderingsbesluit ter discussie staan.